Топлички округ

Ciljevi zavičajnog udruženja topličana
Član 4. Ciljevi osnivanja Zavičajnog udruženja Toplicana u Nišu, 25.06.2004. godine
 
 
1. Održavanje veza i razvoj odnosa sa Zavičajem
2. Pomoć u ekonomskom i društvenom razvoju topličkog kraja
3. Negovanje istorijskog nasledja i kulturnih vrednosti topličkog kraja
4. Afirmacija i razvoj obrazovanja, zdravstva, turizma, sporta i rekreacije na području Toplice
5. Marketinška prezentacija i širenje društvenih vrednosti toga kraja
6. Humanitarna i druga pomoć socijalnao i na drugi način ugroženim ljudima na tom području
7. Održavanje veza sa dijsporom iz tog kraja
8. Razmena informacija izmedju ljudi i o ljudima sa područja Toplice
9. Saradnja sa drugim organizacijama Topličana u zemlji i inostranstvu
10. Širenje prijateljstva i saradnje sa drugim zavičajnim udruženjima u Nišu
11. Medjusobna pomoć članova Udruženja, i dr.