Контакт

Zavičajno udruženje Topličana u Nišu
Hajduk Stanka br. 4
18 000 Niš, Srbija
Tel: 018/531 881
e-mail: toplicani@zavicajnoudruzenjetoplicana.com
Važni podaci
Matični broj: 17621114
PIB: 103656303
Tr: 250-3030000495060-69 (EFG Banka)
Članstvo
Ako želite da postanete naš član pošaljite podatke
(ime, prezime, telefon) na naš
Email ili nas kontaktirajte telefonom