Биографија

Градимир Симић – биографија
Рођен 06.03.1946 године у селу Гргуру, општина Блаце. Основну школу завршио у Гргуру и Барбатовцу. Економску школу завршио у Куршумлији 1965 године, исте школске године уписао Правни факултет у Нишу и исти завршио 1971 године. По одслужењу војног рока запошљава се 1973 године као правник – приправник у СДК – филијала у Нишу. По завршеном приправничком стажу полаже правосудни испит, обавља дужност правника и постаје шеф општих послова.
У том периоду активно се укључује у органе синдикалне организације СДК и бива изабран за члана председништва на нивоу СДК – а. Активно учествује у спровођењу реформи у НБС, те у новој организацији платног промета 2002 и 2003 године и његов прелазак у пословне банке. Од 2003 године обавља послове шефа принудне наплате све до нове организације 2007 године, када принудна наплата на нивоу НБС прелази у Крагујевац. У 2007 години стиче лиценцу за безбедност и здравлје на раду, те успешно обавља те послове и са комисијом израђује акт на нивоу НБС – а о процени ризика на раду и радним местима. За то време обавља послове правника и врши заступања НБС, и са тог радног места одлази у пензију 2011 године.
Члан Завичајног удружења Топличана у Нишу је од оснивања 2004 године, где је изабран за секретара и на тој функцији је и данас.

Драган Вранић – биографија
Рођен 1947 године у месту Суви До, општина Блаце, где је завршио гимназију. Економски факултет завршио у Нишу. Радио је као финансијски директор у НИШПРОМЕТУ у Нишу. Након тога Скупштина града га именује за генералног директора јавног предузећа Тржница. Последњих петнаест година радио је као виши инспектор, а касније као заменик начелника у финансијској полицији, касније у пореској управи у Нишу.
Ожењен Дивном, економистом, са којом има кћи Јелену – дипломирани економиста и сликар и сина Петра – магистра архитектуре и докторанта техничких наука. Сви заједно живе у породичној кући у Нишу.
Драган је већ пет година пензионер. Један од оснивача Завичајног удружења Топличана у Нишу и активан од самог оснивања.

Слободан Панић
Председник Завичајног удружења Топличана у Нишу